GROOT NIEUWS! De Sint-Bartholomaeuskerk blijft open voor bijzondere vieringen Op 1 december 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen onze stichting en het parochiebestuur Maria ten Hemelopneming. De uitkomst daarvan was dat het parochie- bestuur het bisdom  op 2 december heeft verzocht om de definitieve sluiting van de kerk per 1-1-2016 te heroverwegen.  Op 15 december j.l. kwam het verlossende antwoord vanuit het bisdom: “Op basis van gesprekken tussen uw bestuur en het bestuur van de Stichting ‘Red de Monumentale Sint-Bartholomaeuskerk’ heeft uw parochiebestuur besloten het besluit tot sluiting van de Bartholomaeuskerk te Beek en onttrekking aan de eredienst daarvan te heroverwegen.  Gezien de vele argumenten die aan uw besluit ten grondslag liggen en gezien de positieve instelling van de Stichting in het vervolgtraject, kunnen we met uw herover- weging instemmen. Dit betekent dat de kerk vooralsnog niet aan de eredienst zal worden onttrokken doch dat deze nog enige tijd open kan blijven voor bijzondere vieringen zoals uitvaarten en huwelijken.” Een geweldige opsteker:  voor ons bestuur én voor alle mensen uit Beek en omgeving die door hun financiële en morele steun deze positieve uitkomst mede mogelijk hebben gemaakt. Onze dank is GROOT! _________________________________________________________________ Stichting Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen is opgericht op 19 december 2013 en heeft ten doel: “het   onderzoeken   of   er   een   levensvatbaar   plan   gerealiseerd   kan   worden   voor   het   open- houden van de Rooms-Katholieke Sint Bartholomaeuskerk te Beek, gemeente Ubbergen; de    stichting    heeft    mede    ten    doel    het    instandhouden    van    het    rijksmonument    Rooms Katholieke   Sint-Bartholomaeuskerk   te   Beek,   gemeente   Ubbergen   en   het   daarin   aanwezige monumentale Lindsenorgel uit 1831 en daarbij   een   verantwoorde   exploitatie   van   het   kerkgebouw   op   te   zetten   en   het   verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.” Promotieflyer Info over donaties                  Bijgewerkt op 10 juli 2017   

 

  Welkom 

foto Bert de Turck RED de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen
  Woensdag 5 juli 2017:   Groot onderhoud van de kerk afgerond
Maart 2017: Start groot onderhoud  Van Dinther Bouwbedrijf uit Schayk, gespecialiseerd in het renoveren van monumentale gebouwen, is inmiddels begonnen met de herstelwerkzaamheden aan het dak en de toren van de kerk. Dat levert soms spectaculaire plaatjes op. Paul Erinkveld volgt, ook met zijn camera, de werkzaamheden op de voet! Cor van Wageningen maakte 2 korte video’s: klik om te bekijken hier en hier.
Grote dank gaat uit naar al onze donateurs. Zonder hun belangeloze bijdragen was het aanpakken van dit noodzakelijk onderhoud niet mogelijk geweest!
Zo te zien gaat het hier wél van een leien dakje!
Bekijk de video van Anita Baarns:
  Like” ons op facebook!
Donderdag 24 augustus 2017: Mis ter ere van Sint-Bartholomaeus, patroonheilige van de kerk Om 19:00 uur begint de viering, die wordt voorgegaan door pastoor Henk Janssen. Mannenkoor Sint Caecilia, gemengd koor en organist / dirigent Cor van Wageningen verlenen hun medewerking aan deze mis. Dit jaar een extra feestelijke gebeurtenis, omdat onlangs (een deel van) het  groot onderhoud van de kerk is voltooid. We zijn dankbaar voor alle mensen die zich, zowel  financieel als moreel, gezamenlijk met ons inzetten voor het behoud van onze prachtige kerk! Na de dienst is er gelegenheid om rondgeleid te worden langs de uitgevoerde werkzaamheden.