Welkom 

foto Bert de Turck RED de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen
  _
GROOT NIEUWS! De Sint-Bartholomaeuskerk blijft open voor bijzondere vieringen Op 1 december 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen onze stichting en het parochiebestuur Maria ten Hemelopneming. De uitkomst daarvan was dat het parochie- bestuur het bisdom  op 2 december heeft verzocht om de definitieve sluiting van de kerk per 1-1-2016 te heroverwegen.  Op 15 december j.l. kwam het verlossende antwoord vanuit het bisdom: “Op basis van gesprekken tussen uw bestuur en het bestuur van de Stichting ‘Red de Monumentale Sint-Bartholomaeuskerk’ heeft uw parochiebestuur besloten het besluit tot sluiting van de Bartholomaeuskerk te Beek en onttrekking aan de eredienst daarvan te heroverwegen.  Gezien de vele argumenten die aan uw besluit ten grondslag liggen en gezien de positieve instelling van de Stichting in het vervolgtraject, kunnen we met uw herover- weging instemmen. Dit betekent dat de kerk vooralsnog niet aan de eredienst zal worden onttrokken doch dat deze nog enige tijd open kan blijven voor bijzondere vieringen zoals uitvaarten en huwelijken.” Een geweldige opsteker:  voor ons bestuur én voor alle mensen uit Beek en omgeving die door hun financiële en morele steun deze positieve uitkomst mede mogelijk hebben gemaakt. Onze dank is GROOT!
Cor van Wageningen maakte 2 korte video’s: klik om te bekijken hier en hier.
Zo te zien gaat het hier wél van een leien dakje!
Bekijk de film van Anita Baarns
Stichting Red de monumentale Sint- Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen is opgericht op 19 december 2013 en heeft ten doel: “het onderzoeken of er een levensvatbaar plan gerealiseerd kan worden voor het open- houden van de Rooms-Katholieke Sint Bartholomaeuskerk te Beek, gemeente Ubbergen; de stichting heeft mede ten doel het instandhouden van het rijksmonument Rooms Katholieke Sint-Bartholomaeuskerk te Beek, gemeente Ubbergen en het daarin aanwezige monumentale Lindsenorgel uit 1831 en daarbij een verantwoorde exploitatie van het kerkgebouw op te zetten en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
Grote dank gaat uit naar al onze donateurs. Zonder hun belangeloze bijdragen was het aanpakken van dit noodzakelijk onderhoud niet mogelijk geweest!
Maart 2017: Start groot onderhoud  Van Dinther Bouwbedrijf uit Schayk, gespecialiseerd in het renoveren van monumentale gebouwen, is inmiddels begonnen met de herstelwerkzaamheden aan het dak en de toren van de kerk. Dat levert soms spectaculaire plaatjes op. Paul Erinkveld volgt, ook met zijn camera, de werkzaamheden op de voet!
Donderdag 24 augustus 2017: Mis ter ere van Sint-Bartholomaeus, patroonheilige van de kerk Om 19:00 uur begint de viering, die wordt voorgegaan door pastoor Henk Janssen. Mannenkoor Sint Caecilia, gemengd koor en organist / dirigent Cor van Wageningen verlenen hun medewerking aan deze mis. Dit jaar een extra feestelijke gebeurtenis, omdat onlangs (een deel van) het  groot onderhoud van de kerk is voltooid. We zijn dankbaar voor alle mensen die zich, zowel  financieel als moreel, gezamenlijk met ons inzetten voor het behoud van onze prachtige kerk! Na de dienst is er gelegenheid om rondgeleid te worden langs de uitgevoerde werkzaamheden.
Feestelijke Bartholomaeusmis met Mgr. Gerard de Korte Op vrijdag 24 augustus wordt de naamdag gevierd van Sint-Bartholomaeus, patroonheilige van de Beekse kerk. Onze stichting heeft vanaf 2015 het initiatief genomen om op die dag de naamgever van onze kerk te eren met een feestelijke mis. Dit jaar krijgt de viering een bijzondere uitstraling door de aanwezigheid van  Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. Samen met pastoor Janssen zal hij voorgaan in een plechtige eucharistieviering, die omlijst wordt met  feestelijke muziek door Mannenkoor St. Caecilia, het Gemengd Koor Bartholomeus en dirigent/organist Cor van Wageningen. De viering begint om 19:00 uur. Na afloop nodigen we iedereen uit om Mgr. De Korte in een informele setting te ontmoeten in restaurant ’t Spijker. Wees bij beide gebeurtenissen van harte welkom!
Zondag 10 september 2017 - Open Monumentendag, georganiseerd in samenwerking met Stichting Monument en Landschap Beek met als thema ‘Het Rijke Roomse Leven op en rondom de Kerkberg’ Meer dan 100 belangstellenden werden langs de historische gebouwen geleid die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in het Rooms-Katholieke verleden van het dorp. De Bartholomaeuskerk stond natuurlijk centraal: de dag werd ingeleid met de bewogen geschiedenis van de naamgever, de heilige Bartholomeus. Tijdens de wandeling over het complex werden door de rondleiders persoonlijke herinneringen verteld over de meisjes- en jongensschool in de jaren vijftig en de betekenis van het patronaatswerk. Alle gebouwen op de Kerkberg hebben tegenwoordig een woonbestemming maar gelukkig laten de behouden voorgevels met hun opschriften nog steeds de oorspronkelijke functie zien. Verdwenen is de tunnel tussen het Liefdesgesticht en de meisjesschool die de zusters droog en uit de wind naar hun werkplek voerde. De pastorietuin was het zonnige podium voor het mannenkoor de Grashoppers die het tijdens hun optreden op moesten nemen tegen het vrolijk spelende carillon. Na een inleiding over de historie van de kerk volgde daar een rondleiding en een orgelconcert. De finale in Hotel Spijker was de uitvoerige beeldpresentatie over het Roomse verleden die veel herkenning en bijval gaf. U kunt de presentatie, gemaakt door Fred Tittse en Jitse Spierings, hier bekijken. De foto’s hieronder zijn beschikbaar gesteld door Ton Thus. Voor een grotere weergave:klik op de foto.
Woensdag 5 juli 2017: Groot onderhoud van de kerk afgerond
 Vrijdag 29 november 2019 om 15:00 uur: middag voor onze ‘periodieke’ donateurs  Bekijk het welkomswoord van voorzitter Ineke Huilmand en het verslag van de bijeenkomst.