Orgel Ornament
Red de monumentale
Sint-Bartholomaeuskerk

Kerk en orgel

Download hier de omschrijving van de Sint-Bartholomaeuskerk als rijksmonument door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed d.d. 12 augustus 1976.
 
Ornament

Sint-Bartholomaeuskerk

Op 10 oktober 1825 werd bij Koninklijk Besluit aan het Kerkbestuur van Beek een subsidie van 6.000,- gulden voor de bouw van een kerk verleend. Dit subsidie werd aangevuld met giften uit de parochie en daarbuiten tot een bedrag van 13.698,- gulden, waarvoor de bouw werd aangenomen.
Zoals destijds gebruikelijk stond deze onder toezicht van een ingenieur van Waterstaat. In het voorjaar van 1826 werd begonnen op een braakliggend terrein tegenover de Hervormde Kerk, dat sindsdien de "Kerkberg" heet. Het ontwerp voorzag in een middenbeuk met tongewelf en twee lage recht afgedekte zijbeuken; het koor was naar het oosten gericht en de hoofdingang was aan de westzijde onder de spitse toren. Nog voor de winter in datzelfde jaar werd de kerk in gebruik genomen. De orgelbouwer H.D. Lindsen uit Utrecht leverde in 1830 het fraaie orgel.

In de jaren 1891/92 werd de kerk ingrijpend verbouwd door Johannes Kaijser. Hij gaf de kerk een neo-renaissance aanzien. Het schip werd verdubbeld door de aanbouw van een tweede beuk; het priesterkoor met de omgang werd tegen de westgevel aangebouwd, waardoor de toren moest verhuizen naar de noord-west-hoek van het transept en omgang. Het koor aan de oostzijde werd verwijderd en in deze gevel kwamen twee ingangen.

In september 1944 werd het gebouw door inslaande granaten zwaar getroffen, waarbij onder meer de kostbare gebrandschilderde ramen verloren gingen en de pastorie met het daarin aanwezige kerkarchief in vlammen opging. Bij de restauratie, die in 1952 begon, onderging het interieur grote wijzigingen. De zuilenrij die midden in het schip stond werd weggebroken; de twee tongewelven werden vervangen door een vlak cassettenplafond.

Tijdens een grote opknapbeurt in de jaren 1972/1977 werd geleidelijk aan het interieur, dat wat pover was geworden, aangekleed met neo-barokke inventarisstukken uit de boedel van kerken, die elders gesloten of afgebroken werden. In diezelfde periode werd het orgel grondig gerestaureerd. Sinds 1973 worden in dit unieke kerkgebouw concerten georganiseerd

Bron: Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen.
 

Orgel

Het Lindsen-orgel

„Een voortreffelijk werk, dat niets te wensen overlaat”, zo werd het eerste opus in de pers beoordeeld dat orgelmaker Henricus Dominicus Lindsen (∗1796 Bemmel-1860 Utrecht) rond 1831 had vervaardigd voor de St.-Bartholomæuskerk in Beek. Lindsen was erin geslaagd in het Beekse orgel het speelse en elegante van de orgels van zijn leermeester Abraham Meere te verbinden met eigentijdse romantische natuurlijke eenvoud.
Het instrument kende daarna letterlijk en figuurlijk een 'bewogen' geschiedenis.
De firma Franssen uit Roermond verplaatste het orgel naar de oostzijde van de kerk toen in 1892 door een flinke uitbreiding het koor en het altaar aan de westzijde moesten komen te liggen. Ingrijpend was de ontmanteling van het orgel in de herfst van 1944 door de Nijmeegse orgelfirma Nöhren, die het veilig opsloeg in de kelders van zijn werkplaats.
In 1952 werd het orgel herplaatst in de herstelde kerk door Verschueren Orgelbouw.
In 1973 werd een omvattende restauratie afgerond die uitgevoerd was door dezelfde firma.
Het instrument omvat 20 registers op 2 manualen en pedaal.
Het fraaie orgel trekt veel belangstelling via cd's, radiouitzendingen en bij de concerten van Concertserie Beek.

December 2009: oprichting Stichting restauratie Lindsen-orgel Beek-Ubbergen
September 2013: feestelijke inspeling gerestaureerd Lindsen-orgel door Cor van Wageningen

Ondanks het feit dat orgels meestal een eeuwenlange levensduur hebben, is onderhoud af en toe nodig. 36 jaar na de laatste restauratie bleek het Lindsen-orgel weer hard toe te zijn aan een grondige opknapbeurt. De circa 900 pijpen moesten worden schoongemaakt (stof, vet en kaarsenroet) om weer optimaal te kunnen klinken. Daarnaast stonden nog enkele aanpassingen op de rol. Een belangrijk deel (60%) van de restauratie werd bekostigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De overige 40% werd bijeengebracht door donaties en subsidies en via allerlei acties, georganiseerd door Stichting restauratie Lindsen-orgel Beek-Ubbergen.

Op concertseriebeek.nl/lindsenorgel kunt u lezen hoe de restauratie, die in de zomer van 2013 startte, in september daaropvolgend succesvol werd afgerond.

Dispositie van het orgel

Hoofdwerk: (C-f3)
Bourdon 16   Prestant 8   Holpijp 8   Octaaf 4   Fluit 4
Quint 3   Octaaf 2   Mixtuur 3-4 st.   Cornet 3 st.   Trompet 8
Nevenwerk: (C-f3)
Bourdon 8   Prestant 4   Fluitdoes 4   Fluit 2   Nachthoorn 1   Tremulant
Pedaal: (C-d1)
Subbas 16   Gemshoorn 8   Octaaf 4   Octaaf 2   Fagot 16

Grammofoonplaten

 • Ton Koopman bespeelt het Lindsen-orgel te Beek-Ubbergen
  O.a. werken van Bach en Mozart
  (niet meer verkrijgbaar)
   
 • Cor van Wageningen bespeelt het Lindsen-orgel te Beek-Ubbergen
  O.a. werken van Bach en Mozart
  Eurosound ES 46.749
  (niet meer verkrijgbaar)

Cd's

 • Händel
  Orgelconcerten op. 4 en 7
  Amsterdam Baroque Orchestra, leiding Ton Koopman
  Erato 88136
   
 • Haydn
  The 6 organ concertos; klik ook hier
  Amsterdam Baroque Orchestra, leiding Ton Koopman
  Philips
Orgel

Musica Religiosa Italiana

 • Het Lindsen-orgel is op cd te beluisteren met fraaie belcanto-muziek uit Italië. Onder de titel "Musica Religiosa Italiana 1800-1850" brengen de sopraan Nienke Oostenrijk en organist Cor van Wageningen een schitterend programma met werken van onder anderen Rossini, Bellini, Donizetti en Cherubini
…"Een uitstekende opname […] in de orgelwerken brengen dramatische sequenzen en adembenemende cadensen de luisteraar regelrecht naar het operatheater. […] Oostenrijk klinkt als een engel. Van Wageningen weet de elegantie van het orgel mooi te treffen…".
(Klassiek Zaken 2004/2)

De cd (Toccata TRR 99010) is verkrijgbaar via de Klassieke Vakhandel.

 
Eindbalk