Kerkfront Kerkraam Doorkijk Orgel
Red de monumentale
Sint-Bartholomaeuskerk

Contact

Stichting
Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen

p/a Prins Willem Alexanderstraat 8
6576 BM OOIJ
024-6631701

info@sintbartholomaeuskerkbeek.nl
KvK-nummer: 59474297
RSIN 8535 10 234

Bankgegevens

Red de St. Bartholomaeus
NL 58 RABO 0146 8341 19

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Ineke Huilmand
Secretaris: Mieke Hoofd
Penningmeester: Henk van den Burg
Leden:
Hans Begheyn, Paul Erinkveld, Ton Gijsbers, Fred Meijer, Cor van Wageningen, Martien de Witt

Bescherming Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van onze donateurs zullen alleen gebruikt worden voor het bijhouden van
het donateursbestand en het verstrekken van informatie over Red de monumentale Sint-
Bartholomaeuskerk aan de donateurs.
De gegevens beperken zich tot naam, huisadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en de
toegezegde bijdrage. Betrokkenen kunnen de gegevens desgewenst inzien bij het secretariaat.
Deze website plaatst geen cookies en slaat geen persoonsgegevens op.
 
Eindbalk