Nieuws

Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk
Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk
Beekse katholieken moeten voor de weekendmis voortaan naar de kleine Bartolomeus-kerk Elke vierde zondag van de maand, te beginnen op  22 januari om 11 uur, zal in de  kleine Bartolomeus- kerk de mis worden gevierd. Onze stichting is teleurgesteld over dit harde besluit van het parochie- bestuur. Het gaat in tegen de wens van het merendeel van de Beekse gelovigen om de viering in de Sint- Bartholomaeuskerk te laten plaats- vinden, hún kerk. Voor bijzondere vieringen, zoals huwelijk, uitvaart, doop, kerkelijke feestdagen (zoals Pasen en Kerst- mis), Bartholomaeusmis, herdenk- ing bevrijding etc., blijft de Sint- Bartholomaeuskerk wel beschik- baar. Lees het artikel in De Gelderlander van 21 januari 2017. ________________________ Februari 2017: statiegeldactie bij Plus Nico de Witt Uw statiegeld is voor ons goud  waard! Druk op de doneerknop en draag zo bij aan het behoud van onze bijzondere kerk! ________________________ Ook dit jaar weer Feestmis voor Bartholomeus! Op woensdag 24 augustus 2016 wordt  een feestelijke H. Mis opgedragen ter ere van de naamdag van onze innemende  patroonheilige.  De viering begint om 19:00 uur en wordt voorgegaan door pastoor Henk Janssen. De muzikale invulling wordt verzorgd door het mannen-koor St. Caecilia en Het Gemengd Koor, met Cor van Wageningen als dirigent / organist.
Verkoop noveenkaarsen Onze Stichting is op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2016 aanwezig met een stand in Nico de Witt PLUS in Beek. Net zoals de afgelopen jaren worden dan noveenkaarsen te koop aangeboden die versierd zijn met afbeeldingen van de Bartholo- maeuskerk en het prachtige glas- in-lood Mariavenster. De lang brandende kaarsen zorgen met hun vlammenspel voor een sfeervol lichtpunt in de komende donkere maanden. Prijs per kaars is  € 5,00. De opbrengst komt geheel ten goede aan de doelstelling van de stichting om het kerkgebouw te behouden voor de gehele gemeenschap. _____________________________
Op 1 januari 2014  zijn de vijf parochies uit de gemeenten Millingen en Ubbergen opgegaan  in een nieuwe parochie “Maria ten Hemelopneming”. De stuurgroep die dit proces  begeleidde heeft het Bisdom geadviseerd om de kerken in Millingen en Ooij in de toekomst open te houden voor de eredienst. In zijn brief van 13 december 2013 aan het nieuwe parochiebestuur schrijft het Bisdom dat …  “als kerken vooralsnog de bestaande kerkgebouwen van de voormalige parochies zullen fungeren”. We hebben nu dus de gelegenheid om het Bisdom er van te overtui- gen dat de  Sint-Bartholomaeus- kerk definitief open moet blijven. Om   dit   streven   vorm   te geven   is stichting “Red de monumentale Sint Bartholomaeuskerk Beek- Ubbergen” opgericht. Het reserveren van geld voor het onderhoud is natuurlijk een grote zorg voor het Bisdom, de nieuwe parochie maar ook voor onze Beekse gemeenschap. De stichting gaat zich inspannen om die zorg te verminderen. Door het verkrijgen van structurele bijdragen hopen we een solide basis te leggen voor het jaarlijkse onderhoud van de kerk.  De stichting staat bij de Belasting- dienst ingeschreven  als culturele ANBI, waardoor schenken financieel zeer aantrekkelijk kan zijn. We gaan subsidiefondsen benaderen en mogelijkheden onderzoeken om de kerk te verhuren voor concerten en andere passende activiteiten. Dat de betrokkenheid onder de Beekse bevolking bij ons streven  groot is, hebben we in de afgelopen maanden mogen ervaren. Het is hartverwarmend dat reeds velen een financiële bijdrage hebben geleverd of hebben aangekondigd dat te willen doen. Wilt u ons ook steunen?  Bankgegevens: Red de St. Bartholomaeus NL 58 RABO 0146 8341 19
Al bijna 200 jaar staat de kerk in Beek onder bescherming van de heilige Bartholomeus. Toen in december vorig jaar bekend werd  dat ‘zijn’ kerk voorlopig open blijft voor bijzondere vieringen, zal  ook hij - vanuit zijn plaats ‘in den hoge’  -  deze fantastische uitkomst met instemming  hebben begroet! Naar verwacht zullen, net als op 24 augustus 2015, velen gebruik maken van deze  gelegenheid tot samen vieren om dankbaarheid te tonen, elkaar te ontmoeten en te luisteren naar prachtige koor- en orgelmuziek. Graag tot ziens! Vervoer van en naar huis wordt geregeld voor diegenen die slecht ter been zijn. Ook parochianen van ‘Het Höfke’ zijn natuurlijk van harte uitgenodigd. Mocht u van deze ‘taxidienst’ gebruik willen maken dan kunt u dat doorgeven aan: An Verseput (Höfke):  024- 6841703, Martien de Witt: 024- 6842327 of Ineke Huilmand: 024- 6843376. geplaatst op 24 juli 2016 __________________________ Benefietworkshop Robert Benninga Donderdag 21 mei 2015 verzorgde Robert Benninga  een workshop met het thema “Sterk staan in speciale tijden”. Het werd een avond in het teken van zelfontplooiing én behoud van het kerkgebouw! Robert gaf zijn gehoor op onder- houdende en dynamische wijze nieuwe inzichten over hoe je met eenvoudige middelen je leven op een prettiger plan kunt brengen. We zijn Robert dankbaar voor zijn enthousiaste en belangeloze inzet!