ANBI

GIFTEN, “periodiek” en “gewoon”

ANBI-status per 1 januari 2014

Stichting Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk heeft de Culturele ANBI-status!

Bij een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling is het mogelijk dat uw gift niet voor 100% maar voor 125% aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting: u mag, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Voor periodieke giften aan een ANBI geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Uw gift is een periodieke gift als: u de gift hebt laten vastleggen; u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd; deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn; u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling; de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden; de ANBI u geen tegenprestatie levert voor de gift. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling waaraan u de gift doet. Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden: U doet de giften aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een ANBI. De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften. U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan. Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. GIFTEN DOOR ONDERNEMINGEN Het totaal aan giften door ondernemingen mag 50% bedragen van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000,00. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een extra aftrek van 50%, tot een maximum van € 5.000,00 per jaar. De extra aftrek bedraagt jaarlijks dus € 2.500,00. Stichting  Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen p/a Prins Willem Alexanderstraat 8 6576 BM OOIJ 024-6631701 info@sintbartholomaeuskerkbeek.nl KvK-nummer: 59474297 RSIN 8535 10 234 Bankgegevens Red de St. Bartholomaeus NL 58 RABO 0146 8341 19 Dagelijks Bestuur Voorzitter: Ineke Huilmand Secretaris: Mieke Hoofd Penningmeester: Henk van den Burg Beleidsplan 2016-2019 Financieel overzicht 2018
Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk
Bescherming Persoonsgegevens De persoonsgegevens van onze donateurs zullen alleen gebruikt worden voor het bijhouden van het donateursbestand en het verstrekken van informatie over Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk aan de donateurs. De gegevens beperken zich tot naam, huisadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en de toegezegde bijdrage. Betrokkenen kunnen de gegevens desgewenst inzien bij het secretariaat. Deze website plaatst geen cookies en slaat geen persoonsgegevens op.